Szkolenia

Obozy Narciarskie

Katalog

"Ludzi motywują do działania ich własne potrzeby."
slide1
slide2
slide3
slide4
slide5

Posiadamy wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych województwa opolskiego pod numerem 106.
Istniejemy w rejestrze instytucji szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym: 2.16/00045/2012.
Nasza firma jest wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej.

Nasze konto:
PKO BP 49102036680000570203424009

Dane firmy:
Animus-X & Tour
Mariusz Oliwa
NIP: 747-168-93-35
REGON: 532459732