„Nauka jest efektywna wówczas, kiedy sprawia radość" - Peter Klein


            Organ prowadzący placówkę  istnieje na rynku od 2004 roku . Początkowo jako firma szkoleniowa świadcząca usługi szkoleniowe w formach pozaszkolnych.
            Potrzeba i zainteresowania osób dorosłych naszymi formami kształcenia doprowadziły do powołania Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego, celem organizacji kursów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji zawodowych zgodnie z rozporządzeniem MEN.

 

Norma prawna
Posiadamy wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzony przez Starostwo Powiatowe w Brzegu pod nr 105.
Nasze działania edukacyjne realizujemy na podstawie statutu opracowanego zgodnie z art. 84 ust. 2 o systemie oświaty.
Głównym zakresem działania placówki jest realizacja kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.

 

Zadania Placówki:

  • Realizacja kształcenia ustawicznego dorosłych w formach pozaszkolnych
  • Prowadzenie edukacji multimedialnej
  • Rozwój edukacji językowej
  • Edukacja zdrowotna

 

Kadra
Kadra w prowadzonych formach kształcenia jest starannie dobierana celem zapewnienia wysokiego poziomu nauczania. Są to trenerzy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym.

Działalność naszych trenerów zarówno w biznesie jak i sporcie została doceniona wieloma nagrodami, m. in. Ministerstwa Sportu i Turystyki.

 

Nasze atuty
W naszej placówce celem podnoszenia jakości kształcenia są prowadzone ciągłe działania ewaluacyjne.
Podczas naszych szkoleń celem efektywniejszego przyswajania informacji wykorzystujemy mnemotechnikę. Prowadzi to do szybszego i efektywniejszego  przyswajania informacji, a co za tym idzie procesu uczenia się.
Ciekawym rozwiązaniem i podsumowaniem jest stosowana przez naszych trenerów Mapa Myśli czyli notowanie nielinearne.
Dzięki corocznemu uczestnictwu w Mistrzostwach Pamięci posiadamy najnowsze trendy w sposobie przyswajania informacji co dla uczestników naszych szkoleń jest atutem wyboru naszej placówki.

Sekcja Sportów Siłowych LZS KS Pogorzela Olszanka Animus-X & Tour Teniski Dubai Street Krav Maga PZSN Start Purczyński Total Therapy